RFA15_1011_resize

RFA  מייצג מוכנות פיזית ומנטלית לכל דרישה גופנית אפשרית!

לתפיסתנו, ספורטאי המתמחה בענף ספציפי מפתח סט יכולות מוגבל, כזה שמחוץ לענף
עלול להזיק יותר מאשר להועיל.
לדוגמה, רץ למרחקים ארוכים אשר מסוגל לסיים ריצת מרתון בפחות מ-3 שעות אך יכשל בנסיון להניע משקלים בסיסיים או אפילו את משקל גופו בתנועות מסויימות.
תחת הצהרה שכזאת, אנחנו מחוייבים להציג למתחרים סדרה של מבדקים שיקיפו את כל מרכיבי הכושר הגופני, מול מגוון רחב של תנועות וחפצים, כאלה שפגשו בעבר ואחרות שיפגשו בפעם הראשונה בתחרות.
כדי להימנע מלאפשר הכנה ספציפית, רוב המבדקים ותוכנם נשמר בסוד עד שבוע לפני התחרות וחלקם יפורסם במהלך התחרות עצמה!

מקצה הגמר של שנת 2014 לדוגמה, נשמר בסוד עד 10 דקות לפני תחילת התחרות, אז גולגלו פנימה אל הרחבה חביות בירה מלאות בחול,  אותן נדרשו המתחרים להניף אל מעל הראש ולרוץ איתן 400 מטרים כחלק מהמקצה!

בשנת 2015, הופתעו המתחרים לגלות שמקצה המוקדמות כלל ריצה במעלה המדרגות במגדל הכי גבוה בישראל, מגדל משה אביב. מעל 1,700 מדרגות.

הדרך הטובה ביותר להתאמן לארוע שכזה היא לגוון ללא הרף את שגרת האימונים שלכם, זאת תוך שמירה על שלד תרגילים מעולם הרמת המשקולות והתעמלות כבסיס.

בישראל כיום כ-40 מועדוני קרוספיט רשמיים אשר במסגרתם מפתחים בדיוק יכולת שכזאת ולכן רובו המוחלט של המתחרים מגיע מאימוני קרוספיט.

במהלך כל יום מימי התחרות ידרשו המתחרים לבצע משימות שונות עליהן יקבלו ניקוד יחסי לשאר המתחרים, על פי משקל שהרימו, מספר חזרות שביצעו או זמן שלקח להם לבצע את המשימה.

המנצחים הם אלו אשר אספו את מירב הנקודות במהלך 3 ימי התחרות!