תוכנית מקצים יום חמישי

DAY 1Divisionקליטהסיום
 Masters Women 40+08:0009:40
 Masters Women 35-3908:2010:00
 RX Women08:4010:40
 Elite Women09:2011:20
 Masters Men 45+10:0011:40
 Masters Men 40-4410:2012:00
 Masters Men 35-3910:4012:40
 RX Men11:2014:00
 Elite Men12:4014:40
 Girls 15-1713:2015:00
 Boys 15-1713:4015:20
    
    
    
    

 

תוכנית מקצים יום שישי

 אולם     מגרש דשא  
          
שעה     שעה   
   EVENT 4  06:30קבלת מתחריםקבלת מתחריםEVENT 3
09:00W 40+GIRLS 15-17   07:30GIRLS 15-17BOYS 15-17 
09:20W RXW RX   07:40W 40+M 45+ 
09:40W ELITEW ELITE   07:50W 35-39M 40+44 
10:00M 45+BOYS 15-17   08:00M 35-40M 35-39 
10:20W 35-39M 40-45   08:10W RXM RX 
10:40M 35-40M 35-39   08:20W RXM RX 
11:00M RXM RX   08:30M RXM RX 
11:20M RXM RX   08:40W ELITEM ELITE 
11:40M ELITEM ELITE   08:50W ELITEM ELITE 
          
11:45-12:45הפסקת צהרייםEVENT 5      
13:00GIRLS 15-17BOYS 15-17FINAL      
13:15W 40+M 45+       
13:30W 35-39M 40+       
13:45 M 35-39       
14:00 M RX       
14:15 W RX       
14:30 M ELITE       
14:45 W ELITE       
15:00-16:00הפסקההפסקה       
 פודיוםפודיום