תקנון RFA SUMMER GAMES 2020

 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

1 בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.

2 המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים, וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. ההפקה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.

3 בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי האירוע, ההפקה אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולתקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ההפקה.

 4 בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ופרטים בדבר ההזמנה.

 5 אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.

6  ההפקה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להפקה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

8.. להפקה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

9. התשלום בגין הרישום והשתתפות בתחרות מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

10 לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם לאחר ביצוע ההזמנה.

11 בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

12 אתר האינטרנט של ההפקה מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. ההפקה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

13 ההפקה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ההפקה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ההפקה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההפקה.

14 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של ההפקה. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

15 ההפקה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

א. העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.

ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהפקה או בצדדים שלישיים כלשהם.

ג. אם עשית שימוש בשירותי ההפקה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ההפקה או מי מטעמה.

ה. אם התקבל בידי ההפקה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ההפקה.

16 אם ההפקה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

17 ההפקה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ההפקה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

18 המידע המוצג באתר ההפקה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. ההפקה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

19 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר ההפקה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של ההפקה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ההפקה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההפקה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של ההפקה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

20 על השימוש באתר ההפקה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר ההפקה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בישראל.

21 תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן ובכבוד גם לנשים.

 

להלן תקנון הבא להסדיר את ההשתתפות בתחרות לספורטאים

RFA Games – summer addition
*for english see below

שנת 2020 ללא ספק מציבה לנו אתגרים רבים
שגרת האימונים שלנו משתנה כל הזמן וגם פוגעת במוטיבציה להמשך.
תחרויות בוטלו ואין לנו יעדים ברורים באופק.
לרבים מאיתנו נוצר יותר זמן בית ופחות זמן אימון ולכן החלטנו לעזור לכם להדליק את האש מחדש

rfa summer games – its time to get back to action!

השנה זאת תהיה השנה העשירית של התחרות
ואת הגלגל הזה אי אפשר כבר לעצור
אז מה יהיה לנו השנה:
pro :קטגורית
כמו בכל שנה מתחרי ומתחרות העילית שלנו יתמודדו אחד מול השני בכדי לקבוע מי יהיה במקום הראשון באליפות ישראל בכושר גופני

teens – גילאי 14-15/16-17
קטגורית הנוער נועדה לתת במה לדור העתיד להתנסות ולצבור נסיון תחרותי.

masters – גילאי 35-39/40+
זה המקום להראות לעולם שגיל זה רק בראש…

scaled – בפעם הראשונה אנחנו פותחים קטגוריה זו לכל מי שרוצה לקפוץ קדימה ולאתגר את היכולת הגופנית שלו.
לא צריך לחשוש ממשקלי עבודה גבוההים או תנועות מתקדמות מעולם הגימנסטיקס 
במקום זאת תקחו את התחרות הזאת בכדי לתת לכם מוטיבציה, עניין ואתגר ולעזור לכם לגלות גבולות ויכולות שלא ידעתם שקיימים אצלכם

Like a pro – מוכנים לזה..
מתחרי "כמו מקצוען" הם אילו שמגיעים בתדירות יומית לבוקס, מתאמנים קשה ושולטים בצורה יפה ברוב האלמנטים
מתמודדים עם אימוני 
RX 
בכל האימונים ובכל זאת אתם עוד לא בדיוק שם.

מצד אחד אתם כבר לא ברמת הסקיילד אבל מצד שני עוד לא ממש ברמת העילית ובגלל שאנחנו מכירים אתכם ויש המון מתחרים בדיוק במקום הזה השנה החלטנו לפתוח לכם קטגוריה בכדי לתת לכם את האופציה לבדוק היכן אתם עומדים אחד מול השני אבל גם לראות אייך התוצאות שלכן עומדות מול מתחרי העילית
כל מי שהתחרה בעבר בתחרות בקטגורית העילית לא יוכל להירשם לקטגוריה זו.
כמובן שכל מי שמעוניין להירשם יישר לקטגורית העילית מוזמן

ההרשמה במחיר הרגיל תהיה פתוחה עד תאריך 6/9/2020 בשעה 23:59
הרשמה מאוחרת תהיה פתוחה עד תאריך 7/9/2020 בשעה 23:59
15-20$ / 20-30$ / 30-40$

הקוולפייר יתקיים בין התאריכים 8-19/9/2020

חצי הגמר יתקיים בין התאריכים 29 לספטמבר עד 3 לאוקטובר 20200

הגמר יתקיים בתאריך 15/10/2020

מידע נוסף בנושא הקוולפייר

הקוולפייר בנוי מ-4 חלקים
אימון ראשון יפורסם בתאריך 8/9/2020 ויש לכם עד 12/9/2020 בשעה 23:59 בכדי להגיש תוצאה + וידאו לבדיקה.

אימון שני יפורסם בתאריך 15/9/2020 ויש לכם עד 19/9/2020 בשעה 23:59 בכדי להגיש תוצאה + וידאו לבדיקה

חצי גמר יפורסם בתאריך 29/9/2020 ויהיה לכם עד 3/10/2020 בשעה 23:59 בכדי להגיש תוצאה ווידאו לבדיקה

גמר יפורסם בהמשך….

בכדי לקבל ניקוד ולהגיע לחצי הגמר / גמר על המתמודדים להגיש תוצאות פלוס ווידאו של האימון בתוך חלון הזמן המוגדר לכל איוונט.
במידה וצילום הוידאו לא עומד בהגדרות של: זוויות צילום, משקלי עבודה, כמות חזרות, סטנדרטים של התנועות וכדומה התוצאות של האימונים ישונו על ידי צוות השיפוט בהתאמה.

את הוידאו יש להעלות לערוצים:
Youtube or Vimeo

קנסות

בין 1-4 חזרות שלא בוצעו / חזרות לא איכותיות יקבלו הורדה של התוצאה או חישוב מחודש של זמן הביצוע.
בין 5-10 חזרות שלא בוצעו / חזרות לא איכותיות יקבלו הורדה אוטומטית של 15% מכמות החזרות או שינוי זמן בהתאמה

מעל 10 חזרות שלא בוצעו או חזרות לא איכתויות = פסילה של הוידאו והורדה של המתמודד מלוח התוצאות

גמר
בכדי להגיע לגמר על המתמודד להציג תעודה מזהה בכדי לוודא את גילו של המתמודד והתאמתו לקטגוריה.

אין בגבלות גיל לקטגורית הפרו או לקטגורית הסקיילד

לכל שאלה אתם מוזמנים לשלוח הודעה 
rfagames2020@gmail.com

ביטולים:
אין החזרת תשלום עבור ההרשמה
גם במקרים של חלילה: פציעה, מחלה, שינויי בלוח הזמנים וכדומה

במידה ויהיה סגר עקב נגיף הקורונה – כל המתמודדים יקבלו עכדון ספציפי במייל + עכדון באתר שלנו או בעמוד הפייסבוק
___________________________

RFA Games – summer addition

We all experienced 2020 as a difficult and very odd year,
Our training routines have changed dramatically, and that mainly means… more home time and less box time!
It also means no competitions, locally or abroad.
We want to improve ourselves, to be better and in a constant challenge.
For a crossfitter, not being able to compete, it's like taking the air underneath our wings

"RFA summer games" – this is the time to get back in action!

this year we are celebrating the 10th annual competition.
It goes back all the way to 2011, making it one of the longest standing functional fitness competitions in the world.

this year, the "RFA (ready for action) games" will be slightly different, by having multiple categories – everyone can find a category to compete in. 

"Pro" – needless to explain

"Like a pro" – this new category is for those who can perform the workout as prescribed for the RX, but without the pressure of the RX competitors
* if you are a former RFA competitor you cannot sign in for this category

teens – for the ages: 14-15 / 16-17

masters – for the ages: 35-39 / 40+

"scaled" – for the 1st time ever in the RFA history, a new category is open for everyone who just loves this sport.
this category is open for all of you who train hard, and ready to put your abilities to the test. come and find out how fit you are.
you don't need to master all the skills perfectly – there will be no advanced movements!!!

Registration Opens on the 20th of August 2020 until the 6th of September at 11:59 pm
late registration until the 7th of september 11:59 pm
for late registration addition on the price
15-20$ / 20-30$ / 30-40$

– Qualifiers will be held between the 8th of September through the 19th of September

– The semi-finals will be held between the 29th of September through the 3rd of October

The Finals will be held on the 15th of October

Qualifier Details:

the competition has 4 stages:

Workout no 1 will be announced on the 8th of September.
you will have time until the 12th of September at 11:59 pm to upload your score and submit your video to be judged.

Workout no 2 will be announced on the 15th of September.
you will have until the 19th of September at 11:59 pm to upload your score and submit your video to be judged

The semi-finals will be announced on the 29th of September.
you will have until the 3rd of October at 11:59 pm to upload your score and submit your video to be judged

the finals – SSSSHHHHHH…… it's a surprise

For an athlete trying to qualify for the Finals, a video is required for each workout with the link posted with the score before the deadline. If the video is not up to standards regarding reps/weights/movement standards, the athlete's score will be adjusted or removed. 

Upload the video to Youtube or Vimeo

– Penalties:

Missing Reps/No reps from 1-4 reps, the score will be reduced by the number of reps missing, or time will be adjusted accordingly.
From 5-10 Reps the score will be reduced by 15%, or time will be adjusted accordingly.
Above 10 Reps or video standards not being met, the score will be removed from the leaderboard


At the finals, you will need to show a form of identification verifying your age for the appropriate age groups (at the date of the competition you must be within the age category)

There are no age limitations for the "pro" and "scaled" categories. (Example: A 16-year-old or a 38-year-old man can try and compete in the RX division)

Questions:

For any questions either send a message through our Facebook page or to rfagames2020@gmail.com

Refund Policy:
All payments are final. No refunds or transfers will be permitted, regardless of the reason (injury, illness, change in work schedule, deployment, etc.) 

in the case of corona quarantine, look for updates on our website

ט.ל.ח.